Historik

I mer än 145 år verkade Sockerbruket på Herrestadsgatan i Ystad. Idag är där två nybyggda flerfamiljshus beläget på tomten, etapp 1 (inflyttning hösten 2018) samt etapp 2 (inflyttning hösten 2020).

Ystads Sockerbruk byggdes 1871 – 1872 av lagman Tage Sylvan som även ägde godsen Bergsjöholm, Öja samt Bollerup. På den tiden låg Sockerbruket på mark som tillhörde Öja och befann sig en bra bit utanför dåvarande Ystad. Tage Sylvan fick dock aldrig fart på Sockerbruket och skänkte bruket till Ystad stad. 

Ystad stad sålde bruket 1875 men tyvärr gick köparen i konkurs och Ystad stad köpte tillbaka bruket 1877.

1881 köptes Sockerbruket av Jacob Lachman som bildade ett danskt konsortium. Jacob var dansk medborgare, född i Odense på Fyn, han bosatte sig i Köpenhamn var han gjorde affärer med sin bror.

Sockerbruket fick fart när de började raffinera socker från S:t Croix i Danska Västindien och redan efter ett par år var bruket i Ystad ett av de större bruken i Sverige.

Jacob lät bygga ett nytt sockerbruk i Stora Köpinge (numera Köpingebro) 1894 och fortsatte utbyggnaden av sin verksamhet. Efter ett par år lät Jacob bygga ytterligare ett bruk i Skivarp som togs i bruk 1901.

Jacob Lachman blev svensk medborgare 1889 och köpte Charlottenlunds herrgård 1901 där han bedrev omfattande odling av vitbeta. Gården tillhör fortfarande ättlingar till Lachman.

År 1902 sålde Jacob Lachman all sitt innehav i de tre skånska sockerbruken till Sockerfabriks AB Union för 10,8 miljoner. Härefter sysslade Jacob med politik i Ystad och gick bort 1909.

Arkivbild på gamla sockerfabriken
Ystads Sockerbruk
Bild: Ystads Fornminnesförening
Byggnation av Sockerhusen

Material som gått åt till bygget av Sockerhusen

Tegelpannor: 19 400 st

Tegelstenar: 244 000 st

Betong: 4 896 m3

Armeringsjärn: 329 624 kg

Gipsskivor: 8 933 st